Špeciálne diagnostické činnosti pracoviska

Histopatológia, a.s., dcérska spoločnosť Alpha medical, vstupom do najväčšej siete laboratórií v strednej Európe ponúka komplexnú diagnostiku vo všetkých jej odboroch. Naše pracovisko pokračuje v tradícii poskytovania diagnostickej činnosti v celej šírke medicínskeho odboru patologická anatómia pre všetky zdravotnícke zariadenia, v ktorých sa odoberá bioptický a cytologický materiál, ale naviac sa úzko špecializuje na diagnostiku v oblasti genetickej a molekulovej analýzy. Pracovisko Histopatológie je zazmluvnené všetkými poisťovňami.

 

Služby, ktoré ponúkame pre našich klientov a partnerov

Vážený obchodný partner, dovoľte predstaviť Vám diagnostické pracovisko spoločnosti Histopatologia, a.s., v Bratislave. Spoločnosť zabezpečuje diagnostickú činnosť v celom rozsahu odboru patologická anatómia. Dlhoročné a medzinárodné skúsenosti tímu Histopatologie, a.s,...

viac informácií...

Medzinárodne uznávaní špecialisti v našom tíme

Náš tím tvoria medzinárodne uznávaní odborníci z oblasti histopatológie. Predstavujeme Vám tých najlepšich odborníkov, ktorí majú za sebou bohaté skúsenosti, prax, publikačnú, vedeckú, konzultačnú či pedagogickú činnosť. 

viac informácií...

Akreditácia

14.02.13

Nové špeciálne vyšetrenia

Nové špeciálne vyšetrenia mutácií v génoch

Histopatologia, a. s.
Antolská 11
851 07 Bratislava - Petržalka

tel.: 02 / 625 20 493
fax: 02 / 625 20 492

info(at)histopatologia.eu